Forex Korrelation

Tabell över korrelationer

Följande tabeller utgör sambandet mellan de olika pariteten av valutamarknaden. Korrelationskoefficienten visar likheten mellan de förflyttningar mellan två pariteterna.

  • Om korrelationen är hög och positiv därefter valutorna rör sig på samma sätt.
  • Om korrelationen är hög och negativ sedan valutorna rör sig i motsatt riktning.
  • Om korrelationen är låg valutorna inte rör sig på samma sätt.
Num.periods

5min correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
-46.9
-35.5
-75.2
-29.4
-57.1
-16.6
-16.6
AUDUSD
EURJPY-46.9
100
-8.3
34.3
29.9
41.9
48.2
84.1
EURJPY
EURUSD-35.5
-8.3
100
68.8
-42.5
18.4
-79.4
-60.4
EURUSD
GBPUSD-75.2
34.3
68.8
100
1.4
49.6
-20.9
-10
GBPUSD
NZDUSD-29.4
29.9
-42.5
1.4
100
10.7
60.6
46.4
NZDUSD
USDCAD-57.1
41.9
18.4
49.6
10.7
100
13.4
21.3
USDCAD
USDCHF-16.6
48.2
-79.4
-20.9
60.6
13.4
100
81.2
USDCHF
USDJPY-16.6
84.1
-60.4
-10
46.4
21.3
81.2
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

hourly correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
-53.8
47.4
91.8
76.8
-69
-61.1
-89.7
AUDUSD
EURJPY-53.8
100
38.9
-68.4
-33.6
-9
-20.3
73.2
EURJPY
EURUSD47.4
38.9
100
34.6
46.3
-85.6
-97.7
-34.3
EURUSD
GBPUSD91.8
-68.4
34.6
100
73
-61.3
-51.3
-95.2
GBPUSD
NZDUSD76.8
-33.6
46.3
73
100
-59
-56.4
-68.7
NZDUSD
USDCAD-69
-9
-85.6
-61.3
-59
100
89.8
54.2
USDCAD
USDCHF-61.1
-20.3
-97.7
-51.3
-56.4
89.8
100
51.6
USDCHF
USDJPY-89.7
73.2
-34.3
-95.2
-68.7
54.2
51.6
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

daily correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
-41
-28.9
68.5
71.9
-67.7
-15.4
-29.8
AUDUSD
EURJPY-41
100
76.1
-46.6
-39.5
39.2
-50.4
65.4
EURJPY
EURUSD-28.9
76.1
100
-16.2
-1.9
8.6
-84.8
0.8
EURUSD
GBPUSD68.5
-46.6
-16.2
100
92.2
-87.9
-31.9
-53.1
GBPUSD
NZDUSD71.9
-39.5
-1.9
92.2
100
-85.7
-41.9
-58.7
NZDUSD
USDCAD-67.7
39.2
8.6
-87.9
-85.7
100
37.4
50.4
USDCAD
USDCHF-15.4
-50.4
-84.8
-31.9
-41.9
37.4
100
21.3
USDCHF
USDJPY-29.8
65.4
0.8
-53.1
-58.7
50.4
21.3
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

weekly correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
-37.1
-0.3
11.3
52.1
-43
0.3
-52.1
AUDUSD
EURJPY-37.1
100
79.4
70.8
45.4
75.7
-80.2
92.9
EURJPY
EURUSD-0.3
79.4
100
64.3
58.6
62.8
-96.3
51.3
EURUSD
GBPUSD11.3
70.8
64.3
100
84.5
65.5
-77.7
61
GBPUSD
NZDUSD52.1
45.4
58.6
84.5
100
39.5
-68.5
28.5
NZDUSD
USDCAD-43
75.7
62.8
65.5
39.5
100
-70.7
68.5
USDCAD
USDCHF0.3
-80.2
-96.3
-77.7
-68.5
-70.7
100
-54.6
USDCHF
USDJPY-52.1
92.9
51.3
61
28.5
68.5
-54.6
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY