Forex Korrelation

Tabell över korrelationer

Följande tabeller utgör sambandet mellan de olika pariteten av valutamarknaden. Korrelationskoefficienten visar likheten mellan de förflyttningar mellan två pariteterna.

  • Om korrelationen är hög och positiv därefter valutorna rör sig på samma sätt.
  • Om korrelationen är hög och negativ sedan valutorna rör sig i motsatt riktning.
  • Om korrelationen är låg valutorna inte rör sig på samma sätt.
Num.periods

5min correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
-5.5
71.9
46.6
83.3
-52.1
-65.2
-49.4
AUDUSD
EURJPY-5.5
100
27.8
-55.3
-5.2
-8.6
5.3
78.1
EURJPY
EURUSD71.9
27.8
100
27.5
52
-51.1
-82.5
-37.1
EURUSD
GBPUSD46.6
-55.3
27.5
100
32.7
-40.2
-55.4
-72.3
GBPUSD
NZDUSD83.3
-5.2
52
32.7
100
-45.1
-47.2
-36.8
NZDUSD
USDCAD-52.1
-8.6
-51.1
-40.2
-45.1
100
69.8
19.3
USDCAD
USDCHF-65.2
5.3
-82.5
-55.4
-47.2
69.8
100
57.7
USDCHF
USDJPY-49.4
78.1
-37.1
-72.3
-36.8
19.3
57.7
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

hourly correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
-14.3
82.5
79.4
70.3
-73.4
-83.9
-63.4
AUDUSD
EURJPY-14.3
100
-15.6
-44.2
-60.7
21.8
15.7
76.2
EURJPY
EURUSD82.5
-15.6
100
88
72.2
-90.9
-99.2
-75.8
EURUSD
GBPUSD79.4
-44.2
88
100
81.3
-80.7
-88
-86.9
GBPUSD
NZDUSD70.3
-60.7
72.2
81.3
100
-70.7
-72.6
-87.6
NZDUSD
USDCAD-73.4
21.8
-90.9
-80.7
-70.7
100
93.1
74.2
USDCAD
USDCHF-83.9
15.7
-99.2
-88
-72.6
93.1
100
75.4
USDCHF
USDJPY-63.4
76.2
-75.8
-86.9
-87.6
74.2
75.4
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

daily correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
-41.5
-25.9
67.5
68.3
-65.1
-12.7
-37.5
AUDUSD
EURJPY-41.5
100
81.1
-42.1
-28.7
33
-58
65.3
EURJPY
EURUSD-25.9
81.1
100
-8.7
10.3
-2
-88.9
8.8
EURUSD
GBPUSD67.5
-42.1
-8.7
100
91.2
-87.4
-32.3
-60.5
GBPUSD
NZDUSD68.3
-28.7
10.3
91.2
100
-85.5
-47
-62.1
NZDUSD
USDCAD-65.1
33
-2
-87.4
-85.5
100
40.4
58.6
USDCAD
USDCHF-12.7
-58
-88.9
-32.3
-47
40.4
100
16.1
USDCHF
USDJPY-37.5
65.3
8.8
-60.5
-62.1
58.6
16.1
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

weekly correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
-39.6
-2.7
13.4
53.2
-43.5
1.4
-53.7
AUDUSD
EURJPY-39.6
100
77.5
66
42.1
74
-78.6
91.9
EURJPY
EURUSD-2.7
77.5
100
56.7
54.1
59.2
-95.5
46.4
EURUSD
GBPUSD13.4
66
56.7
100
84.3
63
-73.4
57.4
GBPUSD
NZDUSD53.2
42.1
54.1
84.3
100
37.5
-66.3
25.4
NZDUSD
USDCAD-43.5
74
59.2
63
37.5
100
-68.6
66.7
USDCAD
USDCHF1.4
-78.6
-95.5
-73.4
-66.3
-68.6
100
-50.7
USDCHF
USDJPY-53.7
91.9
46.4
57.4
25.4
66.7
-50.7
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY